Bolivia schudt verleden af

muurschildering potosi

In de eeuwenoude mijnstad Potosi spreken de muren, meer dan welke muren ook, over 500 jaar onderdrukking en moord op de oorspronkelijke bevolking van Bolivia. Miljoenen indigenas vonden in deze mijnen de dood, enkel en alleen om de schatkisten van Europa te spekken. Maar Bolivia lijkt zich vandaag op te maken voor een historische stap. Na jarenlange strijd door de sociale bewegingen, de cocaboeren, de mijnwerkers en de buurtwerkingen tegen de uitbuiting van de bevolking en de georganiseerde roof van de Boliviaanse natuurlijke rijkdommen, wordt ook een historische stap genomen tegen het structurele racisme dat nog altijd in Bolivia heerst. Voor het eerst in de geschiedenis van Bolivia (en heel Amerika) schopt een indigena het tot president, zoals hieronder op een drukbelezen muurkrant in Cochabamba te lezen valt.

bord in cochabamba

Er worden vele vergelijkingen gemaakt met de verkiezing van Nelson Mandela in de eerste dagen van het zogenaamde einde van de apartheid in Zuid-Afrika. Net zoals Nelson Mandela opeens internationaal applaus kreeg van de landen die jarenlang het apartheidssysteem getolereerd hadden, krijgt ook Evo Morales, Aymara en ex-cocaboer, nu plots internationale erkenning van landen die tot voor kort geen graten zagen in het feit dat de Boliviaanse inheemse bevolking nauwelijks kansen of politieke inspraak kreeg.

Maar de verkiezingsbeloften van Evo Morales lijken verder te gaan dan die van Nelson Mandela. Evo en zijn vice-president-met-het-intellectuele-imago Linera sturen niet alleen aan op een (gedeeltelijke) nationalisatie van de bodemrijkdommen, maar ook op een nieuwe grondwet voor Bolivia en een voorzichtige maar openlijke strijd tegen de privatisering en de wereldwijde neoliberale dogma’s.

debat asamblea

En om de grondwet de herschrijven, beloven ze een zo democratisch mogelijk proces om de Boliviaanse bevolking hierin te betrekken. Het idee is om tegen augustus een asamblea bijeen te roepen die zal bestaan uit vele vertegenwoordigers uit alle sectoren van de maatschappij om een voorstel tot nieuwe grondwet te schrijven. Er wordt in de sociale bewegingen van Bolivia al jaren voor dit idee gestreden en nu lijkt het erop dat de tijd rijp is. Her en der worden er debatten georganiseerd om verschillende mogelijke facetten van de nieuwe grondwet te belichten, en vooral, om de bevolking zo dicht mogelijk bij dit historische proces te betrekken.

Bolivia gonst van opwinding, zwelt van trots en hoopt op beter.

Comments are closed.