Het EZLN gaat de boer op

ze komen

We reden vrijdag uren over deze hobbelweg om voor het donker aan te komen in de caracol van La Garrucha. Wat op de valreep gelukt is, temidden van vele anderen. Het clandestien comité CCRI van het EZLN kwam van de andere kant. Die vrijdagavond werd in een overvolle schuur de agenda van de volgende dag overlopen en gevraagd of er aanvullingen waren. Dat was een proces van enkele uren, er waren meer dan 2000 aanwezigen.

tenten en kerk

Ook werd het voorstel van het EZLN openbaar gemaakt, hun voorstel over hun inbreng in La Otra Campaña. Hier kan je de hele openingsspeech in Engelse vertaling lezen. In concreto zal Marcos vanaf januari tot aan de verkiezingen het hele land doortrekken, dit vergezeld van zijn pijp en misschien zijn levensgezellin (als ze bestaat een ware primeur voor de roddelbladen, ze is tot nog toe door niemand gekend, maar ze zou Marianna heten en dat zou een codenaam kunnen zijn voor Gloria Muñoz, een ex-journaliste van La Jornada, tot daar de roddels) en enkele andere leden van het CCRI. In elke staat zullen ze een aantal dagen verblijven en de bewegingen bezoeken door dewelke ze uitgenodigd worden. De bedoeling is al reizende de andere campagne langzaam verder vorm te geven om de volgende verkiezingen en de drievuldigheid PRI-PAN-PRD zoveel mogelijk in discrediet te brengen. De manier waarop blijft echter nog in het ongewisse hangen. Dat moest en moet dus beslist worden in deze en volgende samenkomsten, maar het idee voor de toer door Mexico is alvast éénzijdig door het EZLN afgekondigd en dit stond niet ter discussie.

The zapatista delegation will begin where it began twelve years ago, one first of January, in San Cristóbal de Las Casas, the first of January of 2006.

The week of January 2 to January 8: Chiapas
From January 9 to January 15: Yucatán and Quintana Roo
From January 16 to January 22: Campeche and Tabasco
From January 23 to January 29: Veracruz
From January 30 to February 5: Oaxaca
From February 6 to February 12: Puebla
From February 13 to February 19: Tlaxcala
From February 20 to February 26: Hidalgo
From February 27 to March 5: Querétaro
From March 6 to March 12: Guanajuato and Aguascalientes
From March 13 to March 19: Jalisco
From March 20 to March 26: Nayarit and Colima
From March 27 to April 2: Michoacán
From April 3 to April 9: Guerrero
From April 10 to April 16: Morelos
From April 17 to April 23: Mexico State and the Federal District
From April 24 to April 30: Federal District and Mexico State
From the first of May to May 7: San Luis Potosí
From May 8 to May 14: Zacatecas
From May 15 to May 21: Nuevo León and Tamaulipas
From May 22 to May 28: Coahuila and Durango
From May 29 to June 4: Chihuahua and the first meeting with the chicano compañeros on the other side
From June 5 to June 11: Sinaloa and Sonora
From June 12 to June 18: Northern Baja California, Southern Baja California and the second meeting with Mexicans from the other side.

From June 19 to June 25: We are proposing that on Saturday, June 24, on the night of San Juan, a Plenary-Report be held in the Federal District and Mexico State.

On June 25, we will return to Chiapas, and we will wait for whatever happens.

ccri

En die reis ter promotie van de Andere Campagne zou weleens een stevige doorn in het oog van de macht kunnen worden. Nogmaals werd duidelijk gemaakt dat het gevaar voor een politieke moord op Marcos groot is in deze reisperiode en nogmaals werd gezegd dat de opvolger van Marcos ondertussen klaar staat. Dit werd allemaal gezegd door Comandante Moises, die een hulde bracht aan de in de eerste dagen van 1994 gestorven Subcomandante Pedro, die na Marcos de tweede in rang was. Deze Moises is de derde in rang, dus de kans is groot dat hij de opvolger van Marcos wordt.
Ze hebben een stevige hiërarchie, die Zapata’s…

ccri
foto Timo, indymedia Chiapas

De volgende dag werd punt voor punt besproken en iedereen had een maximum spreektijd van 5 minuten, wat soms tot hilarisch snel afgerammelde speeches leidde. Een consensus werd echter niet echt gezocht. Alle discussiepunten werden behandeld vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende sprekers en de bedoeling is om deze discussies de volgende maanden verder te zetten. Vele sprekers en spreeksters spraken ook lustig naast de kwesties en soms leek het wel op een soort ervaringsgerichte inleiding op de eerste beginselen van basisdemocratie. Anderen sloegen gelukkig af en toe nagels op de kop.
Op indymedia Chiapas kan je nog steeds luisteren naar verschillende bijdragen en die werden dus live de wereld rondgezonden via dit kleine satelietje.

sateliet

De sprekers en spreeksters vertegenwoordigden de meest diverse groepen en kwamen uit heel Mexico. Eén of andere communistische partij vond het nodig om grote portretten van Marx, Engels, Lenin en Stalin aan de muur op te hangen. Hiertegen werd gereageerd, maar ze zijn blijven hangen. Dat stootte me stevig tegen de borst, en tegen de borst van velen, maar de tolerantiegraad is hier zeer hoog. Ofwel zijn de 20 miljoen doden van Stalin hier niet echt gekend…
In de discussie over wie wel en wie niet tot de campagne kan toetreden, namen verschillende libertaire groepen dan ook hiërarchische praktijken op de korrel en ze stelden voor om autoritaire groepen uit te sluiten. Marcos repliceerde hierop dat het EZLN dan ook uitgesloten zou zijn, omdat niemand beweren kan dat het EZLN geen hiërarchische organisatie is…

Hier lees je de laatste woorden van de vergadering, ook in Engelse vertaling. Hier wordt gezegd dat noch Marcos, noch het EZLN woordvoerders zullen zijn van de Andere Campagne, maar dat deze posities in consensus moeten beslist worden door iedereen die zich tot nog toe bij La Sexta aansloot.
Dat lijkt me echter pure retoriek, wie zou immers het woordvoerdersschap van Marcos willen of kunnen overnemen? En als hij zelf aan de kant zou willen stappen, zou het hem nu zeker niet in dank afgenomen worden.

mexman

Het zal heel interessant worden de volgende maanden, hier in Mexico. De dynamiek die nu werd opgestart is veelbelovend, en Marcos slaagt erin om rond zijn (groot) ego de meest diverse groepen en individuen te verenigen. Zonder hem zouden ze immers nooit rond een gezamelijke tafel gaan zitten.

Deze afhankelijkheid van het EZLN is ook het zwakke punt van dit nieuwe front, maar voorlopig blijft la Otra Campaña toch een dynamiek die vanuit de onderbuik van de samenleving gevormd wordt. La Otra Campaña wil ook geen zetels bemachtigen. En ook is de mogelijkheid tot inbreng en tot discussie heel groot. Tot nu toe dus een mooi politiek experiment van onderop. De vraag blijft echter hoever dit experiment kan gaan. En tot op welke hoogte de diversiteit van de aangesloten groepen getolereerd kan worden, zonder dat het één grote blubber wordt die intern zo verdeeld is dat het grotere geheel geen kracht meer heeft. Het lijkt er sterk op dat dit zal blijven afhangen van de poëtische leiderscapaciteiten van Marcos. Dus als hij voortijdig verdwijnt, zou dit alles ook wel eens als een kaartenhuisje in elkaar kunnen storten…

meisje

Dit meisje trok zich daar zondag allemaal niet echt veel van aan. Daar in haar achtertuintje, in La Garrucha.

Comments are closed.