Duizenden mensen betogen tegen het stijgende aantal kidnappings

Sinds de voorbije voedselrellen en het gedwongen aftreden van eerste minister Alexis en zijn regering, zweeft Haïti nog steeds in een politieke leegte. Een eerste kandidaat, de agronoom Ericq Pierre, voorgesteld door president Préval ter vervanging van Alexis, werd afgewezen door het parlement, en stelde in een verklaring achteraf dat men hem aan de kant schoof omwille van zijn weigering zich te schikken naar de talloze corruptievoorstellen die hij kreeg. Op dit moment werd een tweede kandidaat, Robert Manuel, tevens een vriend van Préval en een man met regeringservaring op het gebied van veiligheid, voorgesteld aan het parlement.

Maar ondertussen, in deze politieke leegte, vieren de kidnappings en de gewapende criminaliteit hoogtij. Volgens de laatste gegevens werden er alleen al in de maand mei 36 personen gekidnapt, waaronder 15 minderjarigen. De absolute meerderheid van de kidnappings betreffen Haïtianen, maar ook enkele buitenlanders ontsprongen niet aan de lugubere dans. Soms werden de personen in kwestie gemarteld en vermoord, ondanks het betalen van de gevraagde dwangsom. Daarnaast werd er in diezelfde maand mei melding gemaakt van 33 moorden, 9 publieke lynchpartijen en 21 verkrachtingen. Verscheidene analyses wijzen erop dat deze stijgende criminaliteit niet zozeer te maken heeft met het nijpende hongerprobleem en de duurte van levensmiddelen, maar wel met de steeds groeiende gewapende bendes en de grote vrijheid waarmee ze hun “zaken” kunnen doen.

De bevolking heeft er meer dan genoeg van. Op woensdag 4 juni stapten duizenden mensen in het centrum van Port-au-Prince vreedzaam samen in een betoging tegen de kidnappings, tegen het stijgende geweld en voor een krachtiger regeringsbeleid dat ijvert voor een minimum aan veiligheid. « Neen aan de kidnappings, neen aan de mensenhandel, neen aan het geld van bloed en pijn! » Deze officiële boodschap werd overhandigd aan het ministerie van justitie en publieke veiligheid. De verantwoordelijke minister was echter niet aanwezig, wat de organisatoren als een kaakslag ervoeren.

Toch zijn de organisatoren tevreden. Een krachtig vreedzaam signaal werd de wereld ingestuurd. Tot de betoging werd opgeroepen door meer dan 100 organisaties uit het civiele middenveld. Een signaal dat, tot op de dag van vandaag, nog niet gerecupereerd is door politieke belangen. Nu blijft het echter wachten op de evoluties van de komende maanden. Zal er een nieuwe regering komen die erin slaagt om orde op zaken te stellen? Zal ze naast de veiligheid ook een antwoord kunnen geven op het hongerprobleem? Velen houden hun adem in. De nabije toekomst voor Haïti ziet er niet bijster goed uit.

Voor meer informatie en foto’s:


Appel à manifester le 4 juin contre les actes de kidnapping

Des milliers de gens rompent le silence

Reportage-photo: La population veut en finir avec le phénomène de kidnapping

Comments are closed.