Archive for April, 2010

Terug naar Haïti!

Saturday, April 24th, 2010

Carine en ik bedanken iedereen die heeft meegeholpen aan de organisatie van het Haïti-feest, alle artiesten, iedereen die is komen feesten of iedereen die centjes gestort heeft. De opbrengst was flink hoger dan onze verwachtingen.

Het benefiet bracht -op enkele euro’s na- bijna 3000 euro’s in het laatje. En onze rekening en broekzak verzamelden samen nog eens iets meer dan 2500 euro. Ik vertrek dus naar Haiti met niet minder dan 5500 euro! Zoals gezegd zal dit geld direct terechtkomen in de handen van onze vrienden en kennissen die het nodig hebben en het ongetwijfeld goed zullen gebruiken. Meer informatie volgt.

Normaal gezien was mijn vertrek gepland voor 15 april. Dat was echter de dag dat men het Europese luchtruim sloot ten gevolge van de vulkaanuitbarsting op Ijsland. Daarom zal ik uiteindelijk morgen, op zondag 25 april, het vliegtuig nemen met bestemming Port-au-Prince.

Ik probeer jullie, in de mate van het mogelijke, op de hoogte te houden via deze blog. Ik ben alvast heel blij dat ik niet met lege handen zal toekomen in Haiti. Vrienden in België voor vrienden in Haïti, het heeft gewerkt!

Haïti Chérie

Monday, April 5th, 2010

Affiche benefiet

Carine en Pieter werken al vier jaar in Haïti. Ze woonden er tot voor kort in de hoofdstad Port-au-Prince, een stad met ongeveer twee en een half miljoen inwoners.

Tot voor kort, want de aardbeving van 12 januari besliste er in nauwelijks 40 seconden over leven en dood van miljoenen mensen. Onze vrienden bleven in leven, hun huis scheurde door maar bleef staan, maar hun buren hadden minder geluk. Men schat dat ongeveer 300 000 mensen het leven lieten. De overlevenden zijn naast vrienden en familieleden meestal ook hun huis kwijt en velen leven nu op straat. Iedereen wacht met schrik het regenseizoen af dat nu begint. Men schat dat er meer dan 1 miljoen mensen dakloos zijn.

Met deze benefiet willen we, als vrienden hier in België, een benefiet organiseren voor de persoonlijke contacten, de vrienden van Carine en Pieter in Haïti. Mensen waarmee ze de afgelopen vier jaar mee hebben geleefd, gewoond, gelachen, gewerkt. Een beetje geld kan volstaan om een tent, een groot stuk sterke plastiek, een provisoir onderdak te verkrijgen. Of eten en drinkwater.

Alle steun welkom : 979-1644087-39 met vermelding « Haiti »